Get Adobe Flash player

Świetlica szkolna działa w dni nauki szkolnej od godziny 6.50 - 7.50 oraz 11.30 - 16.30. Najczęściej przebywają w niej dzieci dowożone w oczekiwaniu na lekcje lub odwozy. Świetlica realizuje zadania zgodnie z planem wychowawczym szkoły. Zajęcia prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. działalność świetlicy polega na zapewnieniu uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie dowozów, przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Zajęcia prowadzone w świetlicy dotyczą najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne np. nawiązywanie do dni uroczystych i świątecznych oraz obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci, które dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

 

Świetlicę prowadzą :

mgr Małgorzata Kownacka  -  kierownik

Wychowawcy:

mgr Mirosława Prędka

mgr Małgorzata Woszczycka

mgr Iwona Duda

mgr Małgorzata Przybyła

mgr Małgorzata Protasewicz

mgr Iwona Świerczyńska

 

 

 

Regulamin świetlicy.

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie dożywiania dla uczniów .
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne
1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) wszyscy uczniowie dojeżdżający,
b) uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia,
c) uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, na podstawie kart zgłoszeń podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych)
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.50  – 7.50 oraz 11.25 - 16.30
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą dyrektora.
4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor.
5. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
6. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy podlegający dyrektorowi szkoły.

III. Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela-opiekuna świetlicy.

IV. Warunki korzystania ze stołówki

1. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Dożywianie organizowane jest w formie:
a) jednodaniowego gorącego posiłku,
na podstawie zgłoszenia rodziców lub zakwalifikowania przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.

3. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:
Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania
posiłku.
Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków
Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4140.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Niedziela
19 Stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina,
Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta,
Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara

Do końca roku zostało 348 dni.
Zodiak: Koziorożec

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.